Koupání v řece: Proč ne, ale na vlastní riziko

Koupání v řece Proč ne, ale na vlastní rizikoKoupaliště, akvaparky, rybníky, vodní nádrže a další možnosti, kde se můžete koupat.

V našem nejbližším okolí ovšem nejsou. Až na řeku Berounku. Ale jak je to s její čistotou?

Pokud sousedé neplánují cestování za vykoupáním, v našem případě do celkem vzdálených lokalit, pak čím dál častěji volí Berounku. Hlavně nad jezy v Karlštejně nebo v Dobřichovicích. Pěkná pláž je také na ostrově v Zadní Třebani nebo v Mokropsech i s hřištěm na plážový volejbal a se skateparkem.

S úmyslem zjistit, jaká je voda v Berounce v naší oblasti, jsme se obrátili na několik subjektů, které kvalitu vody v řece sledují: na státní podnik Povodí Vltavy, závod Berounka, a krajskou hygienickou stanici. Také jsme oslovili firmu Aquaconsult, s. r. o., jako správce čističek odpadních vod v okolí. Na základě jejich reakcí je zřejmé, že koupání v těchto lokalitách není zakázáno, ale je třeba mít na paměti, že vždy jednáme na vlastní nebezpečí. Zároveň je nutné vybírat místa ke koupání ve volné přírodě s rozvahou.

Při svém pátrání po současné kvalitě vody v Berounce jsem narazila na velmi zajímavou bakalářskou práci z loňského roku. Student Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity pan Jiří Bartoň zkoumal na vzorku dvou stovek odlovených ryb (z toho 26 v Černošicích) jejich hygienickou kvalitu ve významných rybářských revírech našich řek. Mezi nimi byla i Berounka. Budu citovat jeden ze závěrů jeho práce: „Hygienický limit byl v této lokalitě překročen pouze v jediném případě, a to u obsahu rtuti ve směsném vzorku svaloviny bolena dravého. Jako limitující polutant z hlediska hygienické kvality se v této lokalitě ukázala rtuť. Nejmenší zdravotní riziko pro konzumenty představovala svalovina kapra obecného a plotice obecné.“

Podle závěru jeho práce, která potěší především rybáře, lze dovodit, že  s kvalitou vody v naší řece to nebude špatné. Tak si jí važme, abychom se v ní mohli bez obav koupat!

Krásné léto přeje Barbora Tesařová