Knihovny mohou žádat o dotace z fondu kultury

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Středočeští zastupitelé na svém únorovém zasedání odsouhlasili vypsání krajských fondů. Jedním z nich je i Fond kultury a obnovy památek – Obecní knihovny.

I o tomto tématu jednali pracovníci krajských knihoven v sále Zastupitelstva Středočeského kraje. „S rostoucí rolí sítě knihoven i sociálních, kulturních a komunitních center roste i role jejich podpory ze strany kraje. Spočívá v aktualizované koncepci regionálních funkcí knihoven, ve výměnných knižních souborech  a v metodických poradách i v dalších oblastech spolupráce. Chceme přes naši Středočeskou vědeckou knihovnu rozvíjet dosavadní vztahy, ale i nabízet nové služby,“ řekl radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

O regionální funkci knihoven ve Středočeském kraji promluvil ředitel Středočeské vědecké knihovny Jiří Mika. Představil rozpočet na regionální funkce knihoven pro rok 2015, vzdělávání knihovníků v roce 2015 a informace o výměnných souborech pro profesionální knihovny.

(red)