Kde zkontrolovat kvalitu vody ke koupání

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAPovodí Vltavy, státní podnik, není provozovatelem žádného koupaliště.

Zde je jeho vyjádření:

„Dle § 6g zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), sestavuje Ministerstvo zdravotnictví každoročně do 31. března ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství seznam, ve kterém jsou uvedena mimo jiné přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách využívaných ke koupání  (§ 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Vámi uvedené lokality (pozn. redakce: jez v Dobřichovicích, Hlásné Třebani a Černošicích) na významném vodním toku Berounka se nenachází ve výše uvedeném seznamu Ministerstva zdravotnictví.

Koupání v těchto lokalitách není zakázáno, ale je třeba mít na paměti, že  toto obecné nakládání s povrchovou vodou je vždy na vlastní nebezpečí a vždy je nutno vybírat místa ke koupání ve volné přírodě s rozvahou.

Doporučujeme případně konzultovat možnost koupání v těchto lokalitách s krajskou hygienickou stanicí.“

Pro potřeby veřejnosti jsou Ministerstvem zdravotnictví zřízeny internetové stránky www.koupacivody.cz, kde jsou pravidelně zaznamenávány výsledky monitoringu krajských hygienických stanic, které v průběhu letní sezony (zhruba od května do září) kontrolují jakost vody v daných koupacích místech.

Také Krajská hygienická stanice Středočeského kraje nabízí podle okresů přehled koupališť a jejich hodnocení na svém portálu:

http://www.khsstc.cz/koupaliste.aspx.

Jiné stránky, které se týkají kvality vody, jsou:

http://www.pvl.cz/portal/jvn/cz/index.htm

http://hydro.chmi.cz.