Kaňka do pohádky

Kaňka do pohádkyZUŠ Řevnice a Modrý domeček vyhlašují regionální výtvarnou soutěž na téma Kaňka do pohádky.

Téma letošního pátého ročníku je velice široké a abstraktní. Dá se do něj vstoupit ze všech stran, my vám radit nemůžeme, jak kaňka vypadá, jakou má barvu a do jaké pohádky se s ní dostanete. Je to vůbec kaňka? A co je to vlastně pohádka? Příběh pro malé děti? Nebo je tady všude kolem nás? Jé, tamhle jsem zahlédl z kaňky koukat slona…

Námět soutěže je inspirován názvem českého pohádkově laděného snímku z roku 1981, který podle Jiřího Melíška natočil režisér Ota Koval. Je určena všem žákům MŠ a ZŠ v regionu Dolní Berounky ve věkovém rozmezí 5 až 15 let a je rozdělena do čtyř věkových kategorií.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 30. března 2012 v 17 hodin. Práce přihlášené po termínu uzávěrky nebudou do soutěže zařazeny. Svá díla můžete odevzdávat v Modrém domečku v kanceláři ve 2. patře, v ZUŠ Řevnice v ředitelně školy nebo zaslat poštou na níže uvedené adresy. Přihlášky do soutěže zašlete elektronicky v přiloženém soupisu na e-mailovou adresu zus.rev@seznam.cz, práce také z druhé strany označte přihláškou. Komise vybere nejlepší výtvory do 4. 4. 2012.

Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů proběhnou v galerii Modrého domečku 5. dubna 2012 v 16 hodin. Výstava potrvá do 5. června 2012. Od 6. 6. 2012 budou práce k vyzvednutí v Modrém domečku nebo v ZUŠ Řevnice.

Zájemci o účast v tomto regionálním projektu mohou tvořit v následujících výtvarných žánrech, stanovených pro tento rok: kresba/malba, počítačová malba, fotografie, plastika/sochařství/instalace. Kresba, malba a fotografie jsou omezeny maximální velikostí A2, plastika, instalace rozměry 60 x 30 x 30 cm, v případě reliéfu 30 x 30 cm. Adresy, na něž můžete zasílat své práce: Modrý domeček, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice a ZUŠ Řevnice Mníšecká 29, 252 30 Řevnice.

Podrobné informace o soutěži včetně přihlášek a formuláře k soupisu najdete na www.zus-revnice.cz a www.os-naruc.cz.

Za vyhlašovatele soutěže Šárka Hašková a Ivana Junková