Co nabízí knihovna v Řevnicích

Co nabízí knihovna v ŘevnicíchV řevnickém Zámečku vedle Městského kulturního střediska sídlí také místní knihovna.
Současná knihovnice paní Petra Veselá vede v evidenci 17 336 knih a 370 stálých čtenářů, čímž se zdejší knihovna řadí k největším v celém okolí.

Knihovna spolupracuje také s Městským kulturním střediskem, baráčníky a letopiseckou komisí v čele s MUDr. Jindřichem Königem i s časopisem Ruch.

Vzhledem k zastaralému počítačovému vybavení nelze zatím v knihovně uvažovat o zavedení on-line katalogu. Přístup na internet je však čtenářům zajištěn.

„Pěstujeme úzkou spolupráci se základní i s mateřskou školou, několikrát do roka přijdou děti na exkurze, aby se naučily knihovnu navštěvovat.

V případě potřeby obstaráváme studentům a jiným zájemcům jakoukoli knihu na základě meziknihovní spolupráce se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně nebo regionální Knihovnou Jana Drdy v Příbrami,“ doplňuje informace o knihovně v Řevnicích Petra Veselá.

Provozní doba:

Pondělí 8:30 – 12:00 13:00 – 15:00

Úterý 13:00 – 18:00

Středa 8:30 – 12:00 13:00 – 15:00

Čtvrtek 13:00 – 18:00

knihovna@revnice.cz

tel.: 257 720 178