Knihovna s knihkupectvím v Dobřichovicích

Knihovna s knihkupectvím v DobřichovicíchKnihovna v Dobřichovicích má velmi dlouhou historii sahající až do roku 1841.

Dnes sídlí v obecním domě v Palackého ulici č. p. 123. Po několika přestavbách, naposledy v roce 2007, se prostory rozšířily tak, že mohla vzniknout i čítárna pro děti. Knihovna má pro veřejnost k dispozici dva počítače připojené na internet. Současnými knihovnicemi jsou paní Veronika Krecbachová a Eugenie Řehnová.

Čtenáři

Stálých čtenářů je v dobřichovické knihovně okolo 250, z toho 53 ve stáří do patnácti let a asi 100 studujících. Ročně knihovna eviduje okolo 3100 návštěv čtenářů, kteří si vypůjčí přibližně 4600 knih a časopisů. K dispozici mají přes 10 000 svazků.

„Díky tomu, že máme dlouhou otevírací dobu téměř každý den v týdnu a škola je hned přes ulici, často u nás v čítárně školáci tráví přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Navíc v případě pěkného počasí mohou děti pobývat i na zahrádce za knihovnou,“ říká paní Eugenie Řehnová spokojeně o vysokém zastoupení školáků mezi čtenáři.

Knihkupectví

Společně s knihovnou funguje v budově i příjemné knihkupectví, které je jediné široko daleko. Je možné zde knížky přímo koupit nebo ve spolupráci s ochotnými knihovnicemi objednat přes internet.

Spolupráce

Knihovna se spolupodílí na organizování kulturních akcí v obci. Skvělou spolupráci navázala s Rodinným centrem Fabiánek, které zde každou středu odpoledne od 15:30 pořádá čtení pro děti a ve stejný čas ve čtvrtek pak kurzy paměti pro širokou veřejnost.

Je také možné využít počítačů k vyhledávání informací na internetu.

Knihovna dále spolupracuje s místní základní a mateřskou školou, jež sem pořádají exkurze, i s občanským sdružením Náruč a Dětským domovem Lety.

Vedle obecní knihovny v Dobřichovicích mají školáci k dispozici i knihovnu přímo v budově prvního stupně.

Provozní doba:

Pondělí zavřeno

Úterý 11:00–16:00 18:00–20:00

Středa 11:00–17:00

Čtvrtek 11:00–17:00

Pátek 11:00–17:00

knihovna@dobrichovice.cz

tel.:  257 710 834