Kam létají vaše vlaštovky? Nechte je okroužkovat

Hnízdí ve vašem objektu vlaštovky a chtěli byste vědět, kam doletí zimovat a zda se k vám vrací stále stejné? Kolik uletí za den? I na tyto otázky lze najít odpověď.

Stačí tyto oblíbené ptáky nechat okroužkovat pracovníky CHKO Český kras. Potřebují jen informaci o vašich vlaštovkách a na chvíli umožnit přístup ke hnízdu.

Kontaktovat je můžete na mailových adresách jaroslav.vesely@nature.cz a hana.hofmeisterova@nature.cz, nebo na telefonních číslech 728 878 352 nebo 602 490 458.

Podrobné informace, odbornou podporu a podkladové materiály a letáky získáte na adrese Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český kras, Karlštejn.

(pan)