Jeden z nejstarších českých sborů dnes vystoupí v Berouně

foto: hlahol.cz
foto: hlahol.cz

Zpěvácký spolek Hlahol vystoupí 4. června v Berouně v rámci celoročního cyklu Roku české hudby.

Pražský Zpěvácký spolek Hlahol je jedním z nejstarších českých sborů. V sále České pojišťovny se představí od 19:00. Před Zpěváckým spolkem vystoupí pěvecký sbor Bonbon, pod vedením Bohumily Vokáčové. Vstupenky za 100 Kč jsou k dostání v MIC Beroun. Zakladatelem Hlaholu je Jan Ludevít Lukes, známý pražský zpěvák a sládek, z jehož soukromého sboru se vytvořil na počátku roku 1861 veřejný spolek, který čítal 120 členů – mužů. Prvními sbormistry byli Karel Bendl a Bedřich Smetana.

Na závěr koncertu sbory zazpívají společně píseň Vlastenecké hory známou pod názvem Čechy krásné, Čechy mé od J. L. Zvonaře.  Ten byl také jedním ze zakladatelů spolku. Od jeho narození letos uplynulo 190 let. U příležitosti tohoto výročí se ve středu 4. 6. uskuteční u jeho hrobu pietní akt.  Na lesním hřbitově na Velízi v Kublově se jej od 17 hodin zúčastní zástupci Zpěváckého spolku Hlahol, místostarosta města Beroun Ivan Kůs a Josef Matějka, starosta obce Kublov, skladatelova rodiště. Na pietním aktu vystoupí pěvecký sbor KUBR pod vedením sbormistra Jindřicha Marka.

(pš)