Je podzim, policisté kontrolují chodce na silnicích

Ilustrační foto: archiv

Policisté se zaměřují na viditelnost chodců. Důvodem je podzimní počasí a nepříznivé statistiky spojené s nehodovostí chodců právě v tomto období.

Strážci zákona budou až do neděle 19. listopadu kontrolovat chodce na silnicích, přesněji, zda jsou dostatečně vidět pro řidiče motorových vozidel. Připomínají jim, že jsou nejzranitelnějším účastníkem silničního provozu, a proto musí dodržovat pravidlo „vidět a být viděn“. Reflexní vesta by pro chodce za snížené viditelnosti zejména mimo obec měla být samozřejmostí. Pokud ji při kontrole nemají, hrozí jim až 2tisícová pokuta.

Policisté obecně doporučují mít vestu na sobě také v obci, ideálně i za denního světla.

Připomeňme si základní pravidla pro chodce na silnicích:

 • Chodci musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce.
 • Kde není chodník, chodí se po levé krajnici.
 • Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe.
 • Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na komunikaci nebo nebezpečných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
 • Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
 • Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose.
 • Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu.
 • Pokud vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.
 • Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, nachází-li se na přechodu nebo na vozovce, musí  neprodleně uvolnit prostor pro projetí vozidel.
 • Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
 • Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

(red)