Jak vlastně platí jízdenky pražské dopravy ve vlacích

Jak vlastně platí jízdenky pražské dopravy ve vlacíchTarif pražské integrované dopravy je pro občasného uživatele poměrně nepřehledný.

Pražská integrovaná doprava zahrnuje vlaky a příměstské autobusy. Ne do každého vlaku ale můžete s jízdenkou nastoupit.

S jízdenkou Ropidu, která se vyplatí především při kombinovaných cestách po Praze a jejím okolí můžete nastoupit do osobních vlaků, nikoliv do rychlíků. Výjimkou jsou rychlíky, které při omezeních  zastavují ve všech stanicích.

Jízdné se počítá podle počtu pásem, přičemž Praha se počítá jako pásma čtyři. Pokud do Prahy jen dojíždíte a nepokračujete z dojezdových stanic, označovaných jako pásmo 0, počítají se Vám jen dvě pásma.

Od loňského roku už neplatí rozdíl mezi jednorázovými a časovými jízdenkami, kde se u časových jízdenek počítala Praha jako tři pásma a u jednorázové jako čtyři.

Rozdíl mezi časovou a jednorázovou jízdenkou je ale důležitý při rozlišení úseků s částečnou a s plnou integrací. Na úsecích s částečnou integrací totiž jednorázové jízdenky neplatí.

S jednorázovou jízdenkou můžete dojet do Berouna. Pokud se rozhodnete přestoupit na Lochovickou lokálku, musíte si koupit jízdenku Českých drah. S Opencard naopak můžete dojet až do Všeradic.

(jm)