Budování nové cyklostezky na Černošice

Budování nové cyklostezky na Černošice

V minulých dobřichovických infolistech jste si mohli přečíst o dotaci na cyklostezku do Černošic, kterou Dobřichovice získaly.

Rád bych nyní odpověděl na několik otázek, souvisejících s touto cyklostezkou. První z nich je napojení na stávající stezku v bodě, který je poměrně daleko od řeky a při cestě od zámku do Černošic bude znamenat určitou zacházku.

Vzhledem k tomu, že uvedená dotace je opět z evropských peněz, je zde velmi důsledně sledovaná otázka vlastnictví pozemků. Napojení blíže k řece není možné proto, že pozemky blíže k řece Berounce patří Povodí Vltavy. Podobná odpověď je na otázku zvlnění cyklostezky pod lávkou kde cyklostezka zabíhá až do středu louky.

Tato vlnovka, která na mě působí spíše příjemným dojmem, je také způsobena hlavně vlastnickými vztahy. Stezka bude mít velmi jemný asfaltový povrch a bude určena kromě cyklistů též pro pěší a inlinisty. Stezka povede pod tělesem bývalé skládky a v její poslední části ji překříží a dostane se na stávající asfaltovou cestu do osady Lavičky v Černošicích. U místa překřížení bývalé skládky plánujeme východním směrem srovnání terénu a vytvoření parkového posezení s výhledem na řeku.

Sběrný dvůr bude od nové cyklostezky oddělen valem, který bude osázen keři. V části kde cyklostezka povede po stávající asfaltové komunikaci plánujeme velmi omezený provoz aut rezidentů, kteří zde budou moci jezdit max. 20 km rychlostí a pouze na povolení městského úřadu Dobřichovice. Dodržování rychlosti bude kontrolovat městská policie.

Michael Pánek, dobřichovické Informační listy