Jak se změní prostranství za řevnickým nádražím?

Staniční budova řevnického nádraží. Foto: Petra Stehlíková

S tím, jak by se mohl změnit průmyslový areál někdejší společnosti Eurovie v Řevnicích, se budou moci lidé seznámit ve středu 20. června od 18 hodin.

Právě na tento čas chystá město ve spolupráci s architekty a členy Výboru pro územní plán představení toho, jak by se průmyslový areál za nádražím mohl změnit na místo s bydlením a službami.

Diskuse proběhne v jídelně zdejší základní školy. Cílem změny využití území je mimo jiné i zajištění průchodnosti od nádraží k řece, řešena je zde i možnost parkování podél severní strany nádraží. Studii zastavitelnosti tohoto prostoru představí architektka Jana Kafková z ateliéru Pavel Hnilička Architekti, který ji pro Řevnice zpracoval.

Studie navrhuje urbanistické řešení této lokality – uliční síť, zastavitelné plochy, veřejné prostory nebo parkování. Zvažuje parametry budoucí zástavby, například její výšku, hustotu či podíl zelených ploch. Diskuse chce zvážit výhody a nevýhody dílčích variant využití území.

(pan)