Jak jsme rozšiřovali školu a bojovali o přežití dětských skupin

Školní rok 2014/2015 byl pro Jeden strom obdobím velkých změn. Na podzim 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který změnil skladbu neziskových organizací v ČR. Z občanského sdružení Jeden strom se stal zapsaný ústav. Lesní klub Na dvorečku čelil velkému zájmu, a tak jsme přes prázdniny budovali další zázemí pro druhou třídu za nemalé pomoci rodičů. Ke třídě Stodola přibyla třída Habroví. Do nového školního roku jsme vstoupili nejen s větším počtem dětí, ale i s novými kolegy.

Učili jsme se fungovat v nové velikosti i prostoru, pořádali pobyt pro rodiče s dětmi, vyrazili jsme na lyžařský výcvik do Krkonoš. Na mezinárodní konferenci Výchova k udržitelnému rozvoji jsme získali titul Školka blízká přírodě.

Na jaře 2015 se situace změnila. Začali jsme se bát o další existenci. Hrozilo, že zanikne mimoškolní výchova ve formě klubové činnosti. S podporou místních komunálních politiků i poslanců jsme prosazovali dobrovolnou registraci dětských skupin. Strach o to, že ztratíme možnost svobodně vzdělávat děti, nás zvedla ze židlí. Společně s Asociací lesních mateřských škol jsme bojovali nejen za zachování lesních klubů, ale i za začlenění lesních mateřských škol do systému předškolního vzdělávání v ČR. V prvním případě jsme zvítězili. Ten druhý se rozlouskne později. V jiném roce, v jiné kapitole naší existence.

Alena Laláková, ředitelka ZŠ a LMŠ Na dvorečku
Jeden strom, z. ú.
Komunitní centrum Jeden strom, z. ú.
www.jedenstrom.cz