Jak je to s budovou sokolovny na Mořince?

Zdroj: obec Mořinka

MOŘINKA – Příběh „sokolovny“ (dům č. p. 62) se začal psát v polovině 80. let, kdy byla původní stodola přestavěna místními na společensko-sportovní prostor. Dle výpovědí obyvatel Mořinky se zde scházelo několik generací místních i přespolních, aby zde společně strávili čas hraním různých her, např. ping-pongu nebo vybíjené. Probíhaly zde také lekce aerobiku, pořádaly se tu dětské dny společně se zástupci Červeného kříže, karnevaly pro děti a scházeli se zde i tehdejší Jiskřičky a Pionýři.

Na začátku nového tisíciletí však začal spor o osud budovy na obecním pozemku. Od té doby byla tělovýchovná jednota s obcí v křehkém souladu a spolupráci, vždy ale záleželo na osobnostech, které byly tou dobou zrovna ve vedení. 

Po zániku Tělovýchovné jednoty Mořinka (TJ Mořinka) usiluje zastupitelstvo obce Mořinka o získání sokolovny, ať už do obecního majetku, nebo do majetku Sportovního klubu Mořinka. Z důvodu zániku TJ Mořinka začalo před několika lety vypořádání jejího majetku včetně dluhů, přesněji likvidace spolku. Likvidace dospěla do fáze aukce budovy sokolovny, která proběhla v září tohoto roku. Budova byla vydražena za nejvyšší nabídku 900 000 korun, zatím ovšem není známo, kdo tyto vydražené peníze získá.

Z Občanského zákoníku (§ 272, odst. 2) vyplývá, že nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle stanov spolku, nabídne likvidátor (osoba řídící likvidaci) po odečtení dlužné částky a nákladů na řízení likvidační zůstatek spolku s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci (a případně kraji), na jejímž území má spolek sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k veřejně prospěšnému cíli.

Rozhodne se u soudu

„Zastupitelstvo obce, ale i členové SK Mořinka se domnívají, že likvidátor nepostupuje zcela v souladu se zákonem, proto si na něj stěžovali u soudu, který v této věci nařídil jednání na leden 2024. Zastupitelstvo obce nyní čeká na vyjádření likvidátora ohledně výsledku aukce a chystá se případně využít, jako vlastník pozemku pod budovou, předkupního práva, které mu na tři měsíce dává Občanský zákoník. Koupí budovy sokolovny by se vyřešil dlouholetý problém s rozdílným vlastnictvím budovy a pozemku pod budovou,“ sdělila starostka Martina Barchánková.

Budova sokolovny může být dle platného územního plánu obce využita pouze k veřejné správě, sociálním a zdravotním službám, vzdělávání, výchově či jako zařízení kultovní a kulturní. Dále může být využita za účelem bydlení v obecních bytech, či zařízení obchodní a stravovací místního významu. Nyní, když je v obci tolik malých dětí, bude zastupitelstvo usilovat o návrat k původní myšlence, tedy rozvoji sportovního a kulturního života dětí a jejich rodičů. Motivovat děti ke sportu je velice záslužná činnost a rozhodně nepatří mezi výdělečnou. Bude proto potřeba dobrovolníků a zapálených nadšenců jako před lety.

„Zastupitelstvo obce Mořinka děkuje všem občanům, kteří přišli o sokolovně diskutovat na veřejné zasedání a kteří si vyslechli záměr zastupitelstva využít předkupního práva obce a budovu sokolovny koupit. Nyní je míč na polovině likvidátora.

Zdroj: V. Zýka (ml.), M. Barchánková