Jak bude postupovat kruhový objezd

Screen shot 2014-07-07 at 17.51.49Od pondělka se v Letech komplikuje doprava kvůli výstavbě kruhového objezdu.

První etapa uzavřela jedinou cestu vedoucí ke křižovatce. Ostatní tři jsou sice průjezdné, ale vzhledem k záboru místa řídí dopravu světelná signalizace. Kvůli celkem třem směrům, průjezdným jediným pruhem, jsou čekací doby na světlech dlouhé a dlouhé kolony se tvoří po celý den.

Ve směru z Dobřichovic do Řevnic a opačně je možné objet místo přes letovskou náves. Při cestě na Karlštejn je vhodnější použít objízdnou trasu – buď přes Mořinu do Ořecha a do Prahy, nebo Karlickým údolím do Dobřichovic. Z Řevnic směrem na Karlštejn je možné místo objet buď po lávce u řevnického nádraží, případně přes Zadní Třebaň a Liteň.

První etapa uzavírky bude trvat do poloviny září. V té druhé bude směr na Karlštejn zcela uzavřen a jinak než objížďkou nebude možné jezdit. Kruhový objezd by měl být hotový do konce října.

(jm)