Hlásná zvyšuje poplatky za svoz odpadu

Ilustrační foto: archiv

Zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu ohlásila s novým rokem radnice v Hlásné Třebani. Důvody jsou nasnadě. Stoupající náklady a stagnující příjmy.
„Ostatně poplatky za odpad nebyly změněny od roku 2013. Rapidně stoupá ztráta, kterou musí obec uhradit. S novým zákonem o odpadech bude tato cena dále stoupat,“ vysvětlil ve zpravodaji obce starosta Tomáš Snopek s tím, že i přes toto zvýšení nebude pokryta celá předpokládaná ztráta v roce 2020, ale odhadem její polovina.

Zastupitelstvo navíc podpořilo ty domácnosti, které třídí zvýhodněným poplatkem. Schválilo také zavedení svozu jednou za měsíc. Poplatky již lze hradit v hotovosti nebo kartou na obecním úřadě v době úředních hodin pondělí 8-12 a 13-17, úterý 17-19, středa 8-12 a 13-17, pátek 18-19 hodin nebo bezhotovostním převodem na účet: 0363870339/0800, variabilní symbol je číslo domu nebo chaty.

(pan)