Historie Berouna je nyní jako na dlani

Foto: KÚSK
Foto: KÚSK

Unikátně zmapovanou historii města Beroun mohou zájemci obdivovat v berounském Muzeu Českého krasu. Nedávno zde byla zahájena výstava „Verona, Beraun, Beroun“, kterou se muzeum připojuje k oslavám 750 let od založení města.

Vernisáže se zúčastnila starostka města Šárka Endrlová a středočeský radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek, pod jejichž záštitou výstava vznikla. „Chtěl bych poděkovat našemu muzeu i městu Beroun, že se věnují svým kořenům, připomínají si vlastní historii, nejen touto výstavou, ale celou sérií akcí v průběhu roku 2015,“ řekl radní Zdeněk Štefek.

Výstava, která poběží až do 28. září, představuje geologické, archeologické, archivní a muzejní památky, které dokladují berounskou historii. K vidění jsou exponáty, které měly svou výstavní premiéru již na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895 – buben Národní gardy z roku 1848, portrét berounské měšťanky Terezie Řehořovské (1853 – 1900) nebo akvarel Hugo Ullika Poslední bašta v Berouně z roku 1861. Dále jsou vystavena originální vyobrazení vedut měst ze 17. a 18. století, umělecká díla zachycující již neexistující místa, výrobky řemeslníků, propagační materiály berounských podniků, doklady kulturního, náboženského, sportovního, politického života města.

Některé vystavené exponáty se podařilo v posledních letech restaurovat, ať již za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, města Berouna nebo Středočeského kraje. Své místo na výstavě mají i archiválie představované městskými privilegii, zapůjčené z berounského archivu. K prehistorii odkazují zkameněliny a horniny z prvohorních moří nalezené v katastru obce. Archeologické nálezy dokládají nejstarší historii města, pro zajímavost budou připojeny i nálezové okolnosti.

(red)