Dvojice starého zákona – dialogy v hudbě a v obrazu

Foto: archiv organizátora

ČERNOŠICE – Komponovaný pořad Dvojice starého zákona – dialogy v hudbě a v obrazu nabídne 13. března propojení výtvarného umění s hudbou. V jednom komorním večeru se potkají akademické malířky Adriany Skálové s živou hudbou v podání Ensemble Fiorello – smyčcového tria. Začíná se v 17 hodin v sále na Vráži v Černošicích.

Námětem obrazového cyklu jsou biblické příběhy ze Starého zákona a vztahy mezi postavami. Základní dvojice jako otec – syn, matka – dítě, muž – žena, člověk – Hospodin společně vedou rozmluvu – dialog. Jako je tomu v obrazech, tak i v hudbě stojí proti sobě v rozmluvě dvojice hudebních velikánů J. S. Bacha a W. A. Mozarta. Druhý jmenovaný je podepsán jako autor uceleného cyklu šesti Preludií a fug pro housle, violu a violoncello. Jednotlivé tříhlasé fugy z tohoto cyklu jsou však původním dílem J. S. Bacha. A proto se otevírá další dialog – dialog dvou odlišných hudebních stylů – baroka a klasicismu.

Osmidílný cyklus obrazů Dvojice starého zákona bude během večera promítán na plátně v dialogu s hudbou. Pozvání přijala sama autorka, paní Adriana Skálová, která ve svém volném a neformálně laděném vyprávění představí jednotlivé biblické příběhy s hlavními dvojicemi postav. Promluví o vzniku svého obrazového cyklu, o tvůrčím procesu, malířských technikách a inspiraci při tvorbě duchovně laděného díla.

Celý hudebně-výtvarný pořad Dvojice starého zákona – dialogy v hudbě a v obrazu je určen pro širokou veřejnost a je vhodný také pro děti z hudebního a výtvarného oboru ZUŠ. Účinkuje smyčcové trio Ensemble Fiorello: Magdalena Malá – housle, Jana Vavřínková – viola a Helena Matyášová – violoncello. Hostem bude akademická malířka Adriana Skálová, průvodní slovo autorky obrazového cyklu.

(pb)