Lidé chtějí zachovat všenorskou nádražní budovu

Foto: archiv iniciativy

Kvůli chystané rekonstrukci železniční tratě z Prahy do Berouna hrozí zbourání nádražní budovy ve Všenorech. Nedávný veřejný průzkum ale hovoří jasně. Stavbu je třeba zachovat.
Místní občanská iniciativa „Zastávky Černošice, Všenory, Srbsko“ oslovila všechny občany Všenor, ale i četné místní chataře i všechny ostatní, kdo mají k věci co říct. Do průzkumu se zapojilo 273 respondentů.

„96,3 procent místních obyvatel chce budovy zachránit, pokud možno v jejich původní podobě. Nádraží je pro zdejší občany zásadní – 96,7 procent místních jezdí vlakem alespoň občas, z toho 34,1 procent denně,“ uvedl Marek Kotásek ze zmiňované iniciativy, která za záchranu nádraží již několik let bojuje.

Podobně to vidí i místní samosprávy. Ve Všenorech, ale i v Černošicích nebo Srbsku, přijali místní zastupitelé usnesení, která podporují zachování nádraží.

Dosavadní návrhy Správy železniční dopravní cesty ve Všenorech počítaly s demolicí přinejmenším jedné budovy. Takových kontroverzních návrhů je v projektu rekonstrukce trati víc. Například v Zadní Třebani má historickou náves podle představ projektantů nahradit velký kruhový objezd.
Zatím však jde o pouhé návrhy. SŽDC s dotčenými obcemi, vlastníky okolních pozemků i místními spolky dále jedná. Správci železnice dali najevo, že jsou ochotni o rekonstrukci budov jednat, pokud se pro ně najde smysluplné využití. Aktivně využívané budovy totiž budou mnohem lépe chráněny před vandaly.

Zajímavé také je, že 77,3 procent obyvatel Všenor je připraveno rekonstrukci nádraží podpořit z vlastních peněz prostřednictvím veřejné sbírky. 91,9 procent chce zároveň přispět tím, že budou na nádraží nakupovat a využívat služby, které by tu mohly vzniknout.

(red)