Dobrovolní hasiči si mohou rozdělit šest milionů

Foto: KÚSK
Foto: KÚSK

Téměř šest milionů korun je připraveno pro jednotky sborů dobrovolných hasičů (SDH) ve středních Čechách. Krajské zastupitelstvo je schválilo včera na veřejném zasedání.

„Kraje se v souladu se zákonem o požární ochraně podílejí na financování zásahových jednotek SDH vybraných obcí tím, že jim poskytují dotace. K tomuto účelu Středočeský kraj obdržel od generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 5,916 milionu korun. Peníze se budou rozdělovat v souladu s podmínkami, které pro čerpání této dotace stanovilo ministerstvo vnitra a generální ředitelství HZS,“ vysvětlil středočeský hejtman Miloš Petera.

Peníze půjdou z programu „Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Středočeského kraje na rok 2015“, kterou hejtman Petera vyhlásí do konce července. Dotace je určena na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH, na mzdové výdaje či na odbornou přípravu strojníků a velitelů družstev a hasičských jednotek. Z dotace budou rovněž hrazeny výdaje za provedené zásahy jednotky obecního sboru dobrovolných hasičů na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo vlastní územní obvod a také výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce.

Na podání žádosti mají hasiči ještě čas, úřad je bude přijímat od 1. do 16. září. Vyčerpat se musí do konce letošního roku.

(red)