Dobřichovičtí si stavějí vlastní divadlo

nn152014_kaplanZlaté časy zažívá ochotnické divadlo v Dobřichovicích.

Dobřichovická divadelní společnost by se měla už v příštím roce dočkat vlastní kamenné scény. O dobřichovickém divadelním svatostánku jsme se bavili s hospodářem DDS, nadšeným ochotníkem Petrem Kaplanem.

Kde se vzal nápad, myšlenka vybudovat v Dobřichovicích divadlo?

Původní nápad na stavbu divadla, či alespoň divadelního sálu nosím v hlavě už přibližně deset let. Aktivněji jsem se mu začal věnovat právě po vzniku Dobřichovické divadelní společnosti – v první řadě jsem hledal vhodný objekt či pozemek na jeho realizaci. Postupem času se vytříbil též názor na velikost i funkčnost sálu, jeho zázemí a hlavně na jeho účel a využití. V posledním roce se podařilo dohodnout, že vhodnou lokalitou se jeví baráčnická rychta. Její přestavbou a úpravou vznikne potřebný víceúčelový kulturně společenský prostor pro divadlo, koncerty a jiné kulturní akce.

V jakém stádiu je idea nyní?

V současné době je vypracován projekt přestavby a je podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu. Před časem jsme oficiálně položili základní kamínek divadla.

Jak tedy bude víceúčelový kulturně společnský prostor konkrétně vypadat, jaká bude jeho kapacita, kde ho diváci najdou…?

Na projekt byla vybrána architektonická kancelář Pavel Hnilička architekti, s. r. o. Kapacita sálu má být přibližně sto dvacet diváků, součástí areálu bude kromě sálu i společenská místnost a klubovny. Baráčnická rychta a budoucí divadelní prostor se nachází v centru Dobřichovic, zhruba v půli cesty mezi městským úřadem a Sálem dr. Fürsta.

Na kolik zřízení dobřichovického divadla vyjde a z jakých peněz bude přestavba rychty financována?

Předpokládaná částka na přestavbu baráčnické rychty by měla dosáhnout částky přibližně patnáct milionů korun. K tomu bude ještě třeba započítat též technické vybavení sálu a zázemí pro účinkující i diváky. Větší část by měla být hrazena, jak už jsem uvedl, z dotace ROP.

Kdy počítáte, že by se mohlo v dobřichovickém divadle začít hrát?

Pokud nám bude štěstí přát a město Dobřichovice ještě letos obdrží dotaci, věřím, že na podzim 2015 bychom nový víceúčelový kulturně společenský prostor – baráčnickou rychtu – slavnostně otevřeli pro veřejnost.

Miloslav Frýdl, převzato a praveno z Našich Novin.