Dobřichovičtí radní rozdělili milion mezi spolky a pořadatele akcí

Pohádka Byl jednou jeden Foto: archiv Dobřichovické divadelní společnosti

DOBŘICHOVICE – Radní v Dobřichovicích projednali žádosti o městské granty. Celkem rozdělili 996 500 korun, a to na víc než 60 projektů od 33 žadatelů.

Při rozdělování částek zohledňovala radnice několik faktorů, zejména úspěšnost akce v minulých letech, počet lidí, pro které je akce pořádána, nebo jsou – li jednotlivé akce cíleny hlavně na dobřichovické obyvatele. Uspěla například Dobřichovická divadelní společnost, získala 70 000 Kč na Dobřichovické kulturní léto 2022. Granty obdržely i místní spolky: Sokol, Junák, Náruč, baráčníci, Středisko volného času DODO a další.