Dobřichovice zítra projednají sporný regulační plán

zakladni skola dobrichoviceVeřejné projednání návrhu RP Dobřichovice Centrum se uskuteční dne 24.6.2014 od 20.00 v sále MUDr. Fursta v Dobřichovicích.

Veřejná vyhláška  o konání veřejného projednání a samotný návrh RP je umístěn na webu města Černošice:http://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-obce-orp-cernosice/projednavane/Dobrichovice/

Stručný průběh veřejného projednání:

1. představení pořizovatele, zpracovatele

2. pořizovatel stručně shrne postup pořízení a vysvětlí účel veřejného projednání (= podat výklad a vysvětlení předloženého návrhu a shromáždění připomínek a námitek), poučení o tom kdo může podat připomínku a kdo námitku a jak bude s připomínkami/námitkami naloženo

pozn: námitky a připomínky se v rámci veřejného projednání NEŘEŠÍ (tj. pouze se zaevidují)

3. projektant/zpracovatel podá výklad k projednávanému návrhu RP

4. pořizovatel vyzve přítomné k podání připomínek a námitek a případně k dotazům

(dobrichovice.cz)