Dolním Poberouním opět půjdou tři králové

Z minulých ročníků. Foto: archiv

Tříkrálová sbírka začne dle staré lidové tradice v prvních dnech nového roku i v dolním Poberouní. Potrvá čtrnáct dní a už podeváté se k ní připojí i Farní charita Řevnice.

Od pondělí 1. do neděle 14. ledna 2018 budou putovat koledníci převlečení za tři biblické krále od domu k domu s kasičkami a posvěcenými křídami. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. Budovy, které navštíví, poznačí zkratkou K + M + B + 2018. Z peněz získaných ve sbírce charita podpoří potřebné jednotlivce a rodiny v našem regionu.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2017 činil v Římskokatolické farnosti Řevnice a okolí 125 254 korun. Celkově se za osm ročníků konání sbírky v naší farnosti vybralo více než 800 tisíc korun.

Koledníky Tříkrálové sbírky lze snadno poznat. Zpravidla jsou v dětském věku v převlečení za bájné mudrce z východu. Mají u sebe průkazku vystavenou Charitou České republiky a potvrzenou příslušnou diecézní Charitou, v našem regionu z Řevnic. Kasička je úředně zapečetěná místně příslušným městským nebo obecním úřadem a je na ní zmiňovaná nálepka se znakem Charity. Číslo kasičky musí souhlasit s číslem průkazky.

(pan, lib)