Dobřichovice spojí volby s průzkumem mezi občany

Ilustrační foto: archiv

Průzkum názorů občanů na fungování a problémy v Dobřichovicích uspořádá tamní radnice souběžně s volbami do zastupitelstev obcí, tedy 5. a 6. října. Půjde již o druhý podobný průzkum. 

Ten první se uskutečnil před čtyřmi lety a letošní výzkum na něj bude navazovat.

„Otázky i  rozsah dotazníku budou velmi obdobné. U řady témat tak bude možné sledovat i vývoj názorů v čase,“ uvedli v městském zpravodaji radní Vladimír Bezděk a Filip Kándl s tím, že v roce 2010 se do průzkumu zapojilo 39 procent dospělých obyvatel Dobřichovic.

Dotazník s otázkami obdrží občané spolu s volebními lístky do poštovních schránek. Vyplněný ho poté mohou vhodit do boxu, který bude instalován před vstupem do volebních místností.

Vyhodnocení odpovědí, statistickou analýzu i vypracování závěrečné zprávy provede nezávislý profesionální odborník z Filosofické fakulty Karlovy Univerzity. Náklady na průzkum nepřesáhnou podle starosty 30 tisíc korun.

(pan)