Dobřichovice projednají návrh územního plánu

Ilustrační foto: archiv

Veřejné projednání návrhu územního plánu Dobřichovic se uskuteční ve čtvrtek 10. září. Konat se bude od 17:00 hodin ve Fürstově sále v ulici 5. května.

Podle stavebního zákona může následně nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tedy do 17. září, každý uplatnit své připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou pak do tohoto data podávat námitky. K těm uplatněným se nepřihlíží.

Na webových stránkách Dobřichovic je nejen odkaz na návrh územního plánu v elektronické podobě, ale také formuláře k podání připomínek a námitek.

(pan)