Dobřichovice na Všesokolském sletu

Dobřichovice na Všesokolském sletuPůlrok plný našich pravidelných čtvrtečních nácviků utekl jako voda, přišlo jaro, teplo a s ním i možnost veřejně předvést, co jsme celou zimu pilně nacvičovaly.
Sokolky z Dobřichovic před sokolským průvodem na Václavském náměstí. Foto Jáchym Homola

Prvně jsme vystoupily už v dubnu na Dobřichovické míli a pak šla jedna akce za druhou – akademie v Příbrami, akademie v Černošicích, náš župní slet v Komárově a župní slet v Plzni, kde jsme hostovaly.

Slavnostním úvodem týdne, kdy se v Praze odehrával XV. Všesokolský slet, se stal v neděli 1. července sokolský průvod historickou Prahou. Průvodu se zúčastnilo přes 10 000 sokolů z naší vlasti i ze zahraničí. Naše Dobřichovice jsme se snažili zviditelnit hned třemi vlajkami s erbem našeho města. Asi se nám to podařilo, protože přihlížející diváci na nás volali a jeden pán dokonce povídal: „Jé, Dobřichovice, tam máte ty teplotní rekordy“.

Hned od pondělka nám začaly náročné secvičné zkoušky, projížděčky a generálky. Ale nejen cvičením živ je sokol, proto byl sletový týden naplněn i doprovodnými kulturními akcemi. Zlatým hřebem se stala sokolská „Prodanka“ v divadle ABC, nastudovaná a předvedená několika ochotnickými sokolskými soubory.

Veřejné hromadné vystoupení v Synot Tip Aréně v pražském Edenu mělo dvě části: večerni I. program s 11 skladbami probíhal ve čtvrtek 5. července od 21 hodin, odpolední II. program rovněž s 11 skladbami pak v pátek 6. července od 14 hodin. Pět skladeb bylo předvedeno v obou dnech. V celkem 17 skladbách vystoupilo přes 10.500 cvičenců ČOS, ČASPV i zahraničních – slovenských sokolů a dvou týmů z Dánska. Oba programy i průvod živě přenášela Česká televize na ČT4 Sport. Večerní vystoupení provázela bouřka se silným lijákem, ale promoklá Věrná garda předvedla tak precizní výkon, že za něj sklidila dlouhý potlesk publika vestoje. Nejpočetněji zastoupená skladba byla naše Česká suita, cvičilo nás přes 1700 a musely jsme se dokonce střídat – některé cvičily večer, jiné na jejich místě odpoledne. Většina naší dobřichovické dvanáctky cvičila jen odpolední program, střídaly jsme se s Američankami. Čtyři z nás vystoupily i večer, kdy si nás rozpůjčovaly cizí jednoty (Příbram, Stará Huť a Přeštice) na místa chybějících. A jestli vás zajímá, kde přesně jsme na ploše stály, tak je to 1. „144“, 3. „36“, neboli 7.–9. řada a 1.- 3. sloupec, zkrátka při pohledu z hlavní tribuny levý přední roh.

Kromě 12 našich žen vystoupily na sletu i tři dobřichovické děti ve skladbě Člověče nezlob se, které cvičily v celku s černošickými.

Vystoupení jsme si moc užily, atmosféra byla nepopsatelná, zážitky nesdělitelné, nadšení nakažlivé. A jak někdo psal na internetu – je to silně návykové, takže se už těšíme na příští XVI. Všesokolský slet 2018, který proběhne v roce důležitém pro náš stát, v roce 100. výročí samostatnosti a vzniku Československé republiky.

Na závěr chci poděkovat Městu Dobřichovice, panu Žáčkovi a ZŠ Dobřichovice za finanční podporu a Městu Dobřichovice za zapůjčení obecních vlajek. Rovněž děkuji svým spolucvičenkám Pavle, Zdeně, Daně, Janě R., Jindřišce, Irče, babičce, Radce, Janě G., Hance a Věrce za nadšení, obětavost a bezva partu. Holky, tak za 6 let zas!

Jana Maxova