DOBNET zpravodaj 8/2013

V srpnovém čísle DOBNET Zpravodaje bychom ve Vám chtěli tak trochu pochlubit tím, co se nám podařilo vybudovat. Malé televizní studio lze s trochou nadsázky označit za náš největší počin od vybudování bezdrátové sítě. Jak vznikalo, co všechno s ním zamýšlíme a jak se do jeho třeba budete moci zapojit. Nejen to si můžete přečíst ve Zpravodaji, který právě vychází.
DZ8_2013e