O demografii v Letech

O demografii v LetechZáměrem zastupitelstva obce je nechat si vypracovat nový územní plán a regulační plán obce tak, aby byly hotové do konce roku 2015.

 K zásadním informacím pro zpracování obou dokumentů patří podklady o demografickém vývoji v obci.

Tabulky a graf uvedené na této straně jasně ukazují, že téměř jednu čtvrtinu obyvatel obce tvoří děti do 15 let. Další důležitou informací je fakt, že přes 55 % obyvatel je mladší 40 let.

Průměrný věk obyvatel obce Lety je velmi nízký, pohybuje se kolem 37 let.

Z toho vyplývá potřeba infrastruktury tohoto typu: dosažitelné předškolní a školní vzdělávání, bezpečná doprava a nutnost chodníků či bezpečných cyklotras podél komunikací.

Obec v současné době finančně přispívá na výstavbu nového křídla školy v Dobřichovicích a má nové smlouvy o školské spádovosti s obcemi Dobřichovice a Všenory. Ve fázi výběrového řízení je opatření nového dopravního značení. Dalším krokem je dopracování projektové dokumentace chodníků kolem Pražské a Karlštejnské ulice a opravy spojnice mezi Karlštejnskou a centrem obce, tedy ulice Na Pěšince.

Podle následující tabulky nebyl přírůstek obyvatel v letech 2011 a 2012 tak dramatický jako v letech předchozích, kdy se v rozmezí roků 1998 až 2010 počet obyvatel zdvojnásobil (z 650 na 1284).

(bt)