Do osvěty o bezpečném internetu kraj zahrnul i seniory

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Rada Středočeského kraje bude pokračovat v projektu Kraj pro bezpečný internet. Cílovou skupinou jsou zejména žáci základních a středních škol, ale také jejich učitelé, rodiče, sociální pracovníci, pedagogové, policisté a nově i senioři.

„Cílem tohoto projektu je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií a zároveň podpořit a zlepšit celkové povědomí o ochraně on-line bezpečnosti. Letos se zaměříme na videospoty pro seniory a také opět na e-learning a on-line soutěžní kvíz, “ sdělil radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek, který je gestorem projektu.

Pro všechny cílové skupiny jsou na internetových stránkách www.kpbi.cz veřejně přístupné výukové e-learningové kurzy. Zabývají se kyberšikanou, bezpečným užíváním chytrých telefonů a tabletů, úskalími ochrany autorských práv ve světě on-line, ochranou osobních údajů a mnoha dalšími oblastmi, které jsou pro bezpečné užívání internetu klíčové.

Projekt průběžně reaguje na nové trendy v oblasti elektronické bezpečnosti a na aktuální rizikové faktory pro rozvoj kyberkriminality. V roce 2016 se navíc zaměří i na seniory. Je to reakce na nové uživatelské trendy u této cílové skupiny, nově vznikající rizika a on-line kriminalitu hrozící seniorům. V rámci projektu se pro ně vytvoří ucelená sada deseti krátkých videospotů na vybraná klíčová témata elektronické bezpečnosti a prevence.

(red)

 

V současné době jsou do projektu Asociace krajů České republiky Kraje pro bezpečný internet zapojeny všechny kraje. Středočeský kraj do projektu přispěje prostřednictvím aktivit Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, které spočívají v podílu na přípravě a publicitě výše uvedených preventivních videospotů pro seniory. Zároveň bude zpřístupněn on-line soutěžní kvíz v oblasti bezpečnosti na internetu pro žáky základních a středních škol. V letošním roce bude tento soutěžní kvíz spuštěn v květnu. V rámci projektu se bude konat i soutěž pro školy.