Diktátor v počítačovém světě

DZ_09_2012.inddPokud vaše děti mívají problémy s časem stráveným na počítači v poměru s přípravou do školy, je možné obě někdy protichůdné záliby spojit.

Jak? Například nainstalováním programu Diktátor do počítače vašeho dítka.

Tento program vytvořený programátory firmy PC Elektro servis ve spolupráci s pedagogy je velmi jednoduchý, ale důsledný při bedlivém sledování času stráveném na internetu.

Dítě, na jehož počítači je Diktátor nainstalován, musí napsat diktát z češtiny dle nastavené náročnosti, která odpovídá ročníku dítěte ve škole. Pokud je diktát bez chyb nebo s minimem hrubek, přichází odměna v podobě volného času na PC. Jakmile čas uplyne, objeví se okno s dalším diktátem a je jedno, zda potomek zrovna paří akční střílečku nebo si smlouvá rande na Facebooku.

Rodiče mohou přidělovat volný čas za napsané diktáty dle svých nároků na dítě, libovolně nastavit volnost v přístupu na internet od několika minut až po dny, zvolit lze i konkrétní dny v týdnu, kdy se bude program spouštět.

Obsahuje téměř 1000 diktátů a cvičení roztříděných do tříd podle učiva škol, od 2. třídy základní školy až po 9. třídu a dále i pro gymnázia, střední školy i odborná učiliště.

Pro každou třídu je připraveno přibližně 100 cvičení přehledně rozdělených do podkategorií podle procvičované látky. Autoři nabízejí možnost použít i vlastní diktáty a cvičení, a tak je jejich počet neomezený. Napsání diktátu nezabere příliš času, protože do připraveného textu, jehož délku má rodič také možnost nastavit, se jen klikáním myší vybírá správně i/y, s/z, malé/ velké písmeno, čárka apod.

Pokud používá jeden počítač více dětí, ani to není problém.

Každému dítěti jde zvlášť nastavit obtížnost diktátu a přidělovaný volný čas.

Nechybí ani podrobné statistiky s větami, ve kterých dítě udělalo chybu, včetně správných odpovědí, a tak mu můžete poradit, jak se jim příště vyhnout.

Aby byl výchovný efekt maximální a vy jste měli přehled o pokrocích svého potomka, můžete si aktivovat online služby. Můžete pak průběžně kontrolovat stav jeho procvičování vzdáleně přes internet i ve chvílích, kdy nejste doma. A jednou týdně vám Diktátor pošle e-mailem statistiku diktátů s výsledky.

Přesto autoři programu doporučují, abyste to s přísností nastavení nepřehnali, zprotivení češtiny za to nestojí!

Úspěch Diktátora přiměl autory k tvorbě další verze programu, kde na počítačechtivé děti budou čekat nové nástrahy v podobě matematických úkolů. Třeba časem přibudou i další úkoly z oblasti cizích jazyků či přírodních věd.

Program lze zakoupit přímo na www.diktatorek.cz.