Další stezky pro cyklisty mají zelenou

Foto: archiv

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Dvacet projektových záměrů na vybudování či prodloužení stávajících cyklostezek o celkové délce 104 kilometrů projednala a schválila Rada Středočeského kraje.

Zařadila je do zásobníku akcí pro období 2021-2027 spolufinancovaných z programu Integrovaného regionálního operačního programu.

V seznamu těchto záměrů jsou i některé trasy vedoucím naším regionem. Například cyklospojení Praha – Rudná – Křivoklátsko, chybějící úseky cyklospojení Řevnice – Srbsko nebo nová cyklostezka vedoucí po pravém břehu Berounky z Berouna do Srbska. Jmenované úseky scelí dálkové páteřní cyklotrasy. „Tyto projekty jsou připravovány a realizovány Krajskou správou a údržbou silnic a jejich finanční náročnost je vyčíslena na 682,5 milionu korun,“ uvedl radní pro oblast dopravy František Petrtýl.

Veškeré schválené záměry jsou součástí Akčního plánu 2020-2023 s výhledem do roku 2027, který se odsouhlasil společně s aktualizací Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji.