Vyčištěné jezírko se znovu naplní vodou

LHOTKA – Koncem října se odbahnilo a vyčistilo jezírko v poutním areálu na Skalce. Naposledy se tak stalo přibližně před 15 lety.

Lhotečtí hasiči nejdříve odčerpali vodu a odstranili náletové porosty.
Poté bagrovali bahno, které v některých místech dosahovalo hloubky přes půl metru. Do mělké vody při březích zpět zasadili vodní vegetaci. Během listopadu se začne postupně dovážet voda z retenční nádrže na dešťovou vodu. Jezírko by mělo být zpět naplněno vodou do března 2021.

Všechny práce probíhaly pod odborným dohledem biologa a se souhlasem orgánů ochrany přírody a krajiny. Jejich cílem je zachování tohoto biotopu a podpora výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. Odborníci zde pozorovali například čolka velkého, obecného či horského, ropuchu obecnou nebo skokana štíhlého.