Cyklostezka v Radotíně se rozšiřuje, část je zavřená

Foto: MČ Praha 16

V Radotíně se od konce září rekonstruuje parkoviště a staví nová dětská hřiště na místě zvaném „U Ondřeje“. Nyní se začalo pracovat na prvním úseku cyklostezky A1.

Část mezi bistrem U Ondřeje a Šárovým se 9. října uzavřela. Objízdná trasa vede ve směru od Černošic přes lávku u kostela sv. Petra a Pavla k velkotržnici Lipence, kde odbočuje vlevo na účelovou komunikaci vedoucí pod Radotínský most (Pražský okruh) a po zavěšené lávce pro cyklisty se vrací zpět na radotínský břeh.

„V první etapě by měl v úseku od rohu protipovodňové zdi za bistrem až po odbočku k přechodu do ulice Na Benátkách vzniknout další dvoumetrový vyasfaltovaný pás pro cyklisty, který bude od stávajícího chodníku oddělen hmatovým pásem pro zrakově postižené,“ popsal radotínský starosta Karel Hanzlík.

Toto řešení bylo zvoleno na základě požadavku radotínské radnice, která se dlouhodobě snaží zajistit bezpečný provoz na stezce jak pro chodce, tak pro cyklisty. Malým parčíkem pod obloukem zdi navíc povede další větev stezky, ta ale bude mlatová.

Práce postupují ve směru po toku řeky, aby již postavené dílo stavba nezatěžovala. Další fáze bude končit napojením do ulice Šárovo kolo. Budovat se začne nejspíše na jaře kvůli klimatickým podmínkám. Obě etapy vyjdou přibližně na 3,2 milionů korun.

V nejbližších týdnech by také měla začít komplexní rekonstrukce ulice Šárovo kolo, jejíž součástí je výstavba opatření na zmírnění následků povodní a nová splašková kanalizace.

(red)