Co čeká nové zastupitele

Co čeká nové zastupitelePřed komunálními volbami se v obcích v regionu vedle stávajících politických stran objevila řada nových stran a sdružení nezávislých kandidátů.

Nabízejí alternativní přístupy k řešení obecních záležitostí. Svým programem se snaží zaujmout voliče, někdy i vybočit z řady, ale řada bodů v programech různých volebních stran je hodně podobná.

Průhlednost výběrových řízení
Společným tématem programů mnoha kandidujících stran je především upozornění na nedostatečnou průhlednost výběrových řízení k obecním zakázkám a malá informovanost o jejich realizaci na obecních webech.

Mnoho malých dětí
V okolních obcích je velké procento malých dětí, které se nemohou dostat do mateřských škol. Rodičům to značně komplikuje návrat do zaměstnání nebo zatěžuje rozpočet v případě zvolení soukromé školky. Proto kandidáti do zastupitelstev často navrhují rozšíření stávající kapacity mateřských škol či dotování docházky dětí do soukromých školek.

Ve volebních programech se volá i po navýšení počtu dětských hřišť, hlavně v Řevnicích, a vybudování hřišť pro větší děti (Dobřichovice).

Kalerový systém nebo pochůzky?
Dalším opakujícím se problémem v obcích na Berounce je otázka bezpečnosti. Poukazuje se na rostoucí kriminalitu, převážně vykrádání a krádeže aut, a také na vandalismus. Návrhy na řešení tohoto nepříznivého jevu, jak je prezentují kandidáti jednotlivých stran, se často přiklánějí k instalaci kamerového systému na exponovaná místa. Jiní se přiklánějí k častějšímu výskytu policie v ulicích.

Třídění odpadu
Horkou otázkou ve většině obcí kolem dolní Berounky je také udržování pořádku na místech tříděného odpadu a navyšování počtu kontejnerů na tříděný odpad. V návrzích volebních programů se objevuje také zavedení třídění dalších surovin, jako je např. hliník nebo textil.

(bt)