Chodník na dobřichovickém mostě stále není hotový

Ilustrační foto: archiv

Oprava chodníku na dobřichovickém mostě není stále dokončena, brzy by se na něm ale mělo začít pracovat. Opravuje ho firma Emexkon, se kterou město uzavřelo smlouvu.

Obě strany se dohodli na odstranění litého asfaltu, provedení úpravy povrchu betonové desky a provedení nové přímopochozí izolace.

Během prací musel projektant kvůli špatné betonové desce změnit rozsah prací i technologii použité izolace. V zimě práce přerušil. Ukázalo se ovšem, že vybetonovaný povrch není všude rovný a bude jej třeba dodatečně vyrovnat. „Nyní tedy jednáme o pokračování prací, opravě povrchu betonové desky a provedení přímopochozí izolace. Rada projednávala z důvodu nespokojenosti s prací zhotovitele i možnost nechat dokončit opravu chodníku jinou firmou. To by však mohlo vést k ještě větším komplikacím,“ řekl dobřichovický starosta Petr Hampl s tím, že nový zhotovitel by v takovém případě nepřevzal záruku za práce, provedené původní firmou.

Podle dalších slov Hampla bude na silničním mostě v blízké době nutné vyměnit dilatační závěr na straně železničního přejezdu, což bude poměrně komplikovaný stavební zásah, který si vyžádá na několik dní uzavření mostu.

(pan)