Chcete poznat moře a řeky v okolí Černošic?

Pokud ano, pak se vydejte na podzimní geologickou vycházku společně s průvodcem Filipem Stehlíkem. Vycházka se koná v neděli 16. října.

Účastníci se sejdou před železniční zastávkou Černošice-Mokropsy a v 10:15 hodin se vydají na sedmikilometrový výlet proti proudu potoka Kluček přes Vráž do údolí Švarcavy. Vycházka skončí opět na vlakové zastávce v Černošicích.

Po většinu trasy se zájemci budou pohybovat po dně 450 milionů let starého moře a prohlédnou si nové odkryvy, jež by se jistě líbily pionýrským geologům, kteří v této oblasti prováděli průzkumy ve 20. letech minulého století. Uvidí také mnohem mladší sedimenty z období čtvrtohor, mezi které bohužel patří i uloženiny lidské (antropogenní) provenience. „Kromě asi dvousetmetrového úseku prudšího stoupání po lesní pěšině je trasa snadno průchodná i s kočárky, v exponovaném úseku si vzájemně pomůžeme. Nezapomeňte si dobré obutí, oděv dle aktuálního počasí, svačinu, kladívka a fotoaparáty, těšíme se na vás,“ zvou Alena Sahánková (Všenorská knihovna) a průvodce Filip Stehlík.

Vycházka je zdarma.

(lh)