Hejtman ocenil středočeské seniory za spolupráci

Foto: KÚSK
Foto: KÚSK

Ve středu 12. října hejtman Miloš Petera poděkoval několika seniorům za dlouholetou práci pro okolí, které se věnují navzdory svému věku. Mezi oceněnými byly i členky družstva Klubu důchodců železniční stanice Beroun.

Jmenovitě Zdenka Arnoštová, Marta Rottová, Anna Melicharová, Miloslava Chaloupková, Helena Šůrová, Irena Bartošová a Gabriela Štěpáníková dostaly ocenění za reprezentaci středočeských seniorů na 2. mezinárodních sportovních hrách.

Pamětní list a poděkování si ze Středočeského kraje odnesli i další senioři.

Marie Steinbrecherová za dlouholetou, zodpovědně vykonávanou funkci předsedkyně Okresní rady žen Kladno. Za to, že také do své činnosti vnáší nové myšlenky a návrhy.

Stanislava Brejníková, členka Odborového svazu železničářů v Kralupech nad Vltavou, za mimořádné aktivity a obětavost věnovanou ve prospěch seniorů.

Miloslav Vajs, člen Svazu důchodců ČR Kladno, předseda Krajské rady seniorů a viceprezident mezinárodní Evropské asociace seniorů EURAG, za mimořádně aktivní přístup a řešení problematiky seniorů jak v České republice, tak v zahraničí a za organizaci čtyř ročníků Běhu Míru Kladno–Lidice i za osobní účast na této akci.

Hana Němcová, dlouholetá členka Svazu důchodců ČR (SDČR), předsedkyně Krajské rady SDČR je oceněna nejen za dlouholetou aktivní činnost v SDČR, ale i za zorganizování Fotosoutěže důchodců napříč Českou republikou.

Marie Hošková za zásluhy o rozvoj seniorských klubů při Poldi Kladno, zvláště seniorského klubu sekce Strojíren, a za to, že svou usilovnou prací pomohla udržet aktivitu seniorských klubů. Organizuje také besedy seniorů s lékaři, umělci i policisty.

Marta Šlinská, místopředsedkyně 1. místní organizace SDČR v Kladně, jako dlouholetá funkcionářka neúnavně zajišťuje kulturní akce, zájezdy, společné dovolené, návštěvy divadel. Je dlouholetou funkcionářkou, která zároveň zastupuje předsedu organizace kvůli jeho dlouholeté nemoci.

Olga Šnoblová, místopředsedkyně Krajské rady SDČR, je oceněna za dlouholeté organizování kulturních a sportovních aktivit v místní organizaci ve Slaném. Loni se jako vedoucí družstva důchodců-sportovců účastnila na 2. sportovních hrách důchodců SDČR a nevynechala ani ty letošní.

(red)