Cesta z Litně na Karlštejn bude kvůli opravám uzavřená

Ilustrační foto: archiv

LITEŇ – Silnice vedoucí z Litně směrem na Vlence a dále na Karlštejn bude na konci července uzavřená. Důvodem je rekonstrukce části této komunikace, a to v ulici Jana Bašty v katastru Litně, a to v úseku mezi čerpací stanicí a odbočkou ke hřbitovu.

Úplná uzavírka je plánovaná do konce prázdnin, úplně neprůjezdná bude silnice od 1. do 8. srpna, kdy bude zhotovitel provádět frézování a asfaltování komunikace. K uzavírce dochází na základě veřejné vyhlášky o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, kterou vydal Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend.  Objízdná trasa vede přes Běleč.