Česká pošta reaguje na svou kritiku při rušení poboček

Česká pošta reaguje na svou kritiku při rušení pobočekPoštovní služby jsou důležitou součástí života občanů, shodují se zástupci Svazu měst a obcí ČR a České pošty.

Potřeba zajištění kvalitních poštovních služeb pro všechny občany České republiky, a to i v těch nejmenších obcích, je hlavním cílem vzájemné spolupráce Svazu měst a obcí ČR (SMO) a České pošty (ČP). Již od roku 2008 se zástupci obou organizací vzájemně informují, a jednají o projektu Pošta Partner, jehož cílem je optimalizace pobočkové sítě v ČR. Stejnému tématu se věnovali i na čtvrtečním setkání na Moravci.

„Je potřeba si uvědomit, že ve výsledku nezáleží na tom, zda v malé obci bude klasická poštovní pobočka, Partner či Výdejní místo, ale prvotní je zachování dostupnosti a kvality služeb,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí Josef Bezdíček a dodává, že je nutné hledat společné cesty. Český venkov má podle zástupců SMO stejné právo na služby jako česká města.

S tím se ztotožnil i generální ředitel České pošty Petr Zatloukal. Podle něj je nutné každou změnu v pobočkové síti projednat se zástupci obcí. „Stále platí, co jsem již několikrát deklaroval, bez souhlasu zástupců obce se změna formy poštovní obsluhy konat nebude,“ řekl Zatloukal.

Na společném setkání starostů, zástupců SMO a ČP se hovořilo o dalších vzájemných krocích a budoucnosti celé poštovní sítě. Diskutovaným tématem byla i novela poštovního zákona, kterou v současné době projednává Poslanecká sněmovna. Pokud bude novela schválena, o počtu poštovních poboček rozhodne vláda svým nařízením.  „Svaz měst a obcí tuto iniciativu zákonodárců vítá a budou také všemi možnými prostředky prosazovat uzákonění povinného počtu poštovních poboček,“ řekl starosta obce Příšovice Antonín Lízner a dodal, že v tomto výčtu není rozhodující, zda pobočku bude provozovat sama Pošta nebo její smluvní partner.  „Pro Českou poštu by tato novela znamenala jednoznačnější pozici při jednání se zástupci obcí,“ uvedl Zatloukal.

O závažnosti této problematiky svědčí také fakt, že do partnerství SMO a ČP vstupují i další subjekty jako Asociace krajů ČR.

Na celém území České republiky je k dnešnímu dni více než 3200 poboček pošty a 87 smluvních partnerů. Z toho je 66 Výdejních míst a 21 pošt Partner. Ve 37 případech je smluvním partnerem obec, ve 29 fyzická osoba podnikající a v 16 případech místní pobočka COOP. Pro letošní rok bylo pro změnu formy poštovní obsluhy vytipováno 226 obcí. Dle dohody se Svazem měst a obcí byl všem starostům 21. prosince 2012 odeslán dopis generálního ředitele s informací, že pošta v jejich obci byla vytipována jako vhodná pro jednání v rámci projektu Pošta Partner. Jednání by se měla ve všech těchto obcích uskutečnit do konce prvního pololetí letošního roku.

zdroj: tisková zpráva České pošty