Karlštejnský golf ohrazen neoprávněně

Karlštejnský golf ohrazen neoprávněněVedoucí CHKO Český Kras: Hřiště bylo ohrazeno neoprávněně bez našeho vědomí.

Elektrickým ohradníkem byl přes zimu obehnán celý rozsáhlý areál golfového hřiště nad Karlštejnem (viz NN 6/13). Co na dráty, které brání v pohybu lidem i zvířatům, říká vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras Michal SLEZÁK? Bylo hřiště »obklíčeno« dráty s vědomím, resp. povolením Správy CHKo Český kras? Ne, stalo se tak bez vědomí a tudíž i bez povolení Správy CHKO.

Jak jste na to tedy reagovali? Dráty ohradníku jsou přišroubovány přímo ke stromům, brání v pohybu zvířatům, přehrazují cestu, která vede z Bělče do Karlštejna…

Správa v reakci na vybudování ohradníku v prostoru golfového hřiště i v reakci na podnět obyvatel Bělče svolala k této problematice jednání, jehož se zúčastnili zástupci Golf Resortu Karlštejn, dotčených obcí Litně a Karlštejna, Lesů ČR i Krajské správy a údržby silnic. Prezentovali jsme na něm konkrétní problémy instalace ohradníku, zejména konflikty se zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jedná se zejména o omezení volného přístupu do krajiny, omezení migrační prostupnosti a možného poškozování dřevin.

Jak na to zástupci majitele hřiště reagovali? 

Podle Golf Resortu byl ohradník instalován jako ochrana hřiště před divokými prasaty.

Jaké Správa CHKo podnikla či podniká kroky, aby byly dráty odstraněny a jejich svévolná instalace k přírodě i krajině nešetrným způsobem potrestána? 

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti bylo se zástupci Golf Resortu dohodnuto následující: – v součinnosti se zástupci dotčených obcí budou určeny body, kde bude možné do areálu vstoupit a cesty v areálu, které umožní pohyb občanů v areálu golfového hřiště; – elektrický ohradník bude snížen na výšku umožňující migraci srnčí zvěře – menší živočichové by měli být schopni ohradník prolézt; – úchyty ohradníku budou odstraněny z dřevin v lesních porostech, oh- radník bude veden mimo lesní porosty. Pokud budou uvedená opatření realizována, zájmy ochrany přírody nebudou ohroženy a Správa CHKO nebude zahajovat řízení s cílem uložení sankcí Golf Resortu.

Do kdy mají být výše zmíněné úpravy hotové? 

Termín realizace zmíněných opatření závisí na výsledku jednání Golf Resortu s odpovědnými partnery zejména městysem Liteň a Lesy ČR.

V rámci těchto jednání bude dohodnuta konkrétní podoba umístění vstupních bodů, vedení cest v areálu, umístění ohradníku apod. Následně by měly být vytyčeny cesty a přemístěn ohradník. Na Správě jsme se dohodli, že kontrolu, zda bylo vše splněno, uděláme do 30. června letošního roku.

Miloslav Frýdl, převzato z Našich Novin