Lety hledají finance na inženýrské sítě

Lety hledají finance na inženýrské sítěNa pomoc obecnímu rozpočtu by měla přijít nově přijatá plánovací smlouva, která bude při územním řízení požadovat od investorů příspěvky za napojení do stávající sítě kanalizace, vodovodu, komunikací a veřejného osvětlení.

Zastupitelstvo obce přijalo také místní koeficient v hodnotě 3 pro daň z nemovitosti. Rozhodlo tak po zralé úvaze o potřebě doplnit chybějící infrastrukturu v obci.

Seznam ulic, které nemají kanalizaci a vodovod, popř. plyn, tím ani řešený povrch komunikace:

Kejná, V Kanadě, Lety pod Lesem, Nad Slunečnou, V Průhonu, část Nad Lesíkem, Na Výsluní.

Seznam ulic, které nemají kanalizaci, popř. plyn, tím ani řešený povrch komunikace:

Ve Škabrdli, K Rovinám.

Seznam ulic, které nemají jen povrch komunikace:

Na Pěšince, Lomená, Zahradní, Pod Viničkou, Spojovací, část Na Skalkách, U Řeky, Slunečná, část Prostřední.

Seznam ulic, které mají zpevněný povrch v katastrofálním stavu:

Mořinská, Polní, Karlická.