Černošice pomohou sociálně znevýhodněným dětem

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Město Černošice podepsalo memorandum s obecně prospěšnou společností yourchance a připojilo se k projektu Začni správně!, který je pro sociálně znevýhodněné mladé lidi, jež se chystají vstoupit do samostatného dospělého života.

Projekt je určen především dětem v dětských domovech a pěstounských rodinách. Díky zmiňovanému podpisu memoranda je ale dostupný také pro sociálně znevýhodněné děti, které jsou klienty orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v rámci odboru sociálních a zdravotních věcí v Černošicích. Děti a dospívající z tohoto města se budou moci setkávat s komunitou lidí, kteří čelí podobným problémům jako oni sami. Kromě toho yourchance pro ně připraví setkání s patrony projektu, jako jsou zpěvačka Markéta Mátlová, herečka Eva Jozefíková či tanečník Tomáš Marek. Děti z Černošic se budou moci účastnit i dětských táborů a dalších akcí.

„Uvědomujeme si, že začít správně na startu do samostatného života je pro mladé lidi klíčové a výrazně to ovlivňuje jejich vyhlídky na celý další život. Jsme velmi rádi, že díky vstřícnosti města Černošice můžeme pomoci dalším mladým lidem, kteří by se jinak do našeho projektu Začni správně! Nemohli zapojit, nebo by se o něm nedozvěděli,“ doplnila garantka memoranda a spoluzakladatelka yourchance Gabriela Křivánková.

Součástí memoranda je také vzájemná spolupráce obou stran na dalším vzdělávání nejen dětí a mladých lidí, ale také zástupců OSPOD v Černošicích.

„Tuto spolupráci vnímám jako propojení a vzájemné rozvíjení krásných myšlenek pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Chceme společně dokázat, že existují cesty a možnosti, jak opět „zažehnout plamínky“ v dětských očích,“ doplnila vedoucí černošického OSPOD Petra Hermanová.

(red)