Černošice žádají o pomoc ministerstvo

Ilustrační foto: archiv

Přímo na Ministerstvo pro místní rozvoj se obrátila černošická radnice s žádostí o pomoc kvůli novele stavebního zákona. Ta totiž naprosto paralyzovala její chod.

Tamní odbor územního plánování je po novele zákona zavalen stovkami žádostí o závazné stanovisko ke stavebním záměrům i na drobné stavby z celého okresu Praha-západ. Do ledna 2018 tuto agendu vykonávalo 14 stavebních úřadů v okrese. Od ledna byla novelou zákona tato agenda přesunuta do Černošic.

I přes intenzivní snahu se ale úřadu nepodařilo obsadit tři ze čtyř nově vytvořených míst. Černošičtí se s žádostí o pomoc obrátili na Krajský úřad Středočeského kraje, Svaz města a obcí i Sdružení místních samospráv a nakonec i ministerstvo.

Černošice navrhují vrátit rychlou novelou zákona přinejmenším jednodušší část zbytečně převedené agendy jako jsou různé studny, garáže, drobné přístavby zpět tam, kde ji zpracovávali doposud – tedy na místně příslušné stavební úřady.

(pan)