Černošice a Řevnice a jejich péče o seniory

DZ_10_2012.inddPéče o seniory a služby s touto problematikou spojené jsou v agendě všech obcí našeho regionu.

Nejvýznamnějšími institucemi v tomto směru jsou Dům s pečovatelskou službou v Černošicích a Pečovatelská služba v Řevnicích, které poskytují své služby nejen seniorům v obou městech, ale i v dalších obcích, s nimiž mají podepsanou smlouvu o spolupráci.  Nabídku služeb navíc obce a města rozšiřují o další kulturní a sociální programy.

Černošice

Jak sdělil Miroslav Strejček (vedoucí odboru DPS), Dům s pečovatelskou službou zajišťuje chod vlastního domu a terénní pečovatelskou službu na území města Černošice. V Domě s pečovatelskou službou na Vráži se nachází celkem 40 bytů, z toho 6 bezbariérových, 16 podkrovních a jeden byt 1 + 1. Každý byt o velikosti cca 29 m² má své sociální zázemí (WC, sprcha) a kuchyňskou linku. V budově je k dispozici osobní výtah, velká jídelna a kuchyň upravená pro ohřev dováženého jídla. V přízemních prostorách mají zázemí pečovatelky, které poskytují služby. Dále je zde zřízena místnost pro kadeřnictví a pedikúru, kam pravidelně docházejí externí spolupracovníci. V přilehlém parčíku budou instalovány dva cvičební prvky pro seniory, které jsou velmi oblíbené v nedaleké Praze.

Součástí aktivit v domě jsou vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost, ať už se jedná o virtuální univerzitu 3. věku, konverzační dopoledne němčiny, Hudební kavárnu či turnaj v bowlingu v nedalekých Všenorech. Scházejí se zde členové Českého červeného kříže a Svazu důchodců. Jsou zde vítáni všichni senioři, kteří mají zájem posedět a popovídat si při kávě se zákuskem.

Každoročně připravují několik výletů, mezi ty letošní patřila návštěva historického města Tábor, zoologické zahrady v Jihlavě a na prosinec připravují výlet za vánočními trhy. V průběhu roku uskutečňují besedy se známými osobnostmi, seniory navštívili například herečka Květa Fialová a mim Boris Hybner. Pořádají i oslavy dříve narozených, kteří v daný rok slaví svá významná jubilea, a ve spolupráci s městem chystají pro osamělé  seniory štědrovečerní večeři s drobnými dárečky. Na přání seniorů zajišťují i jednorázové akce, jako je například grilování či pečení vánočního cukroví, novinkou v letošním roce jsou víkendové pobyty na horách. Důležitou aktivitou DPS je i terénní pečovatelská služba.

Řevnice

V Řevnicích sice neexistuje dům s pečovatelskou službou, přesto zdejší radnice tradičně zřizuje Pečovatelskou službu města Řevnice, která své služby (podobně jako DPS v Černošicích) poskytuje seniorům v širším regionu dolního Poberouní. Jak Dobnet zpravodaji sdělila Lidmila Svobodová (pověřená vedením), služba má převážně terénní charakter a jejím cílem je usnadnit život klientů podporou a pomocí podle jejich vlastních potřeb, aby mohli žít ve svých domovech, kde jsou zvyklí na svůj způsob života.

Mezi základní poskytované služby patří podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, asistence při osobní hygieně, zabezpečení nákupu, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění (spolupracují se ZŠ Řevnice). Pomoc v domácnosti využívají lidé, kteří potřebují běžný úklid, ale například i mytí oken.  V Řevnicích zprostředkují kontakt se společenským prostředím a další služby, mezi něž patří například odvoz klienta k lékaři, vyzvednutí léků apod.

Město Řevnice pravidelně připomíná významná jubilea, podle M. Kučerové z řevnické matriky chodí starosta přát seniorům ke kulatým narozeninám od 90 let a zasílá blahopřání občanům, kteří slaví 75, 80 a více let. Oblíbenou tradicí se stalo setkávání seniorů v Zámečku spojené se zpíváním, které pravidelně pořádá městské kulturní středisko.

Tomáš Hromádka