Dobřichovice a Lety v péči o seniory

DZ_10_2012.inddCo všechno nabízejí svým nejstarším občanům v Dobřichovicích a v Letech.

Dobřichovice

Město Dobřichovice nemá ve svém katastru domov pro seniory. Podle slov tajemníka MěÚ Dobřichovice Ing. Petra Hampla  se o místní seniory stará pečovatelská služba ze sousedních Řevnic, na jejíž provoz město Dobřichovice přispívá. „Co se týká připomínek jubileí, k významným narozeninám zasílá starosta osobní blahopřání, členové sociální komise města navštěvují jubilanty s přáním k narozeninám a dárkovými balíčky. Naše kulturní centrum připravuje širokou nabídku kulturního vyžití (výstavy, koncerty), jehož značná část je hojně navštěvována i seniory. Přímo pro seniory organizuje Ing. Kyzlík za podpory města tematické výlety po ČR,“ sdělil Hampl.

Lety 

Starostka Letů Barbora Tesařová pro Dobnet zpravodaj uvedla: „Moc se mi líbí citát J. W. Goetha Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí, který jsme použili k právě vznikající kartě pro přání našim jubilantům.“ Obecní úřad nechává připravovat dárkové koše a všem, kteří dosáhnou věku sedmdesáti a více let, pravidelně chodí zástupci obce popřát mnoho zdraví a dobré nálady vždy ke kulatému a půlkulatému výročí a od 90 let pak již po roce. „V Letech je totiž dlouhá tradice gratulací jubilantům ve věku nad 70 let. Myslím, že nejen u nás si uvědomujeme, jak jsou babičky a dědečkové důležití v rodinách, kde je občas potřeba zaskočit za rodiče u vnoučat. Často vídám prarodiče, když vypomáhají při cestách na kroužky nebo vyzvedávají děti ve školkách,“ dodala Tesařová.

Obec také společně se zástupci výboru pro rodinu i s rodinným centrem Leťánek organizuje společenská setkávání. To poslední se uskutečnilo 22. 9., kdy se obyvatelé obce nejprve sešli nad kronikami a zavzpomínali na záplavy v roce 2002, odpoledne pak proběhl koncert na mostě, podobně jako tomu bylo před deseti lety.

Tomáš Hromádka