Botanická zahrada letos v novém

Botanická zahrada letos v novémVenkovní expozice Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji se od dubna významně změnila.

Návštěvníci již nebloudí mezi několika samostatnými expozičními celky oddělenými od sebe ploty, ale mohou navštívit jednu velkou a přehlednou venkovní expozici s množstvím zajímavých výsadeb. Na trávníky botanické zahrady je také nyní možné vstupovat, polehávat na nich a používat je k piknikům!

Venkovní expozice se od dubna rozkládají na ploše téměř 25 hektarů a jsou přístupné celoročně. Kromě hojně navštěvované Ornamentální zahrady, nejstarší části venkovních expozic, a Japonské zahrady jsou od dubna zpřístupněny další expoziční celky.

Velkým lákadlem pro všechny milovníky kaktusů a sukulentů je nepochybně sbírka zimovzdorných kaktusů v expozici Severoamerická polopoušť. Uvidíte tu především opuncie a jehličnany.

Mokřad a jezero paří k jedněm z mála míst, kde mohou žáby na jaře klást svá vajíčka. Kromě zajímavých vodních, bahenních, ale i masožravých rostlin zde můžete po celé jaro sledovat vývoj našich domácích žab a čolků.

(mn)