Berounská výstava odkrývá život slavné sopranistky

Foto: KÚSK
Foto: KÚSK

V Muzeu Českého krasu probíhá putovní výstava Jarmila Novotná: operní diva. V Berouně se objevuje jen necelý měsíc poté, co nejslavnější operní kostýmy české sopranistky a vlastenky opustily pražský Obecní dům.

„Můžeme se pochlubit konkrétním výsledkem spolupráce našeho muzea se spolkem Zámek Liteň. Tato spolupráce je o to cennější, že při ní prezentujeme i mezinárodně významnou osobnost operní scény, která je navíc pevně spojena s berounským regionem,“ podotkl radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek, který vernisáž společně s ředitelkou organizace Zámek Liteň, z.s. Ivanou Leidlovou zahajoval.

Výstava nabízí pohled do osobního i uměleckého života Jarmily Novotné zejména přes velkoformátové fotografie, které zachycují její nejslavnější operní kostýmy z Metropolitní opery v New Yorku, a také její původní portréty. Nechybí ani životopisné údaje, přehlídka umělecké kariéry Jarmily Novotné, sbírkové předměty pocházející z muzejní sbírky neziskové organizace Zámek Liteň, z.s., ze sbírek Muzea Českého krasu, p. o. a z depozitáře Státního zámku Hořovice.

(red)