ASK Dipoli uspořádal tréninky atletiky pro celou rodinu

Foto: z archivu ASK Dipoli

DOLNÍ POBEROUNÍ – ASK Dipoli se připojil k projektu Českého atletického svazu, který má za cíl zvýšit pohybovou gramotnost dětí i rodičů. Správným a pravidelným pohybem totiž můžeme příznivě působit na kvalitu našeho života, ale také na utužení mezilidských vztahů v rodině, která bude spolu trávit i více času, a to aktivně, sportem.

ASK Dipoli uspořádal již tři společné tréninky dětí a jejich rodičů. A jelikož klub působí na třech místech, trénink se uskutečnil vždy na jednom z nich. Samotným vyvrcholením této aktivity pak bude závod Rodičů s dětmi, který jako každý rok vyvrcholí v říjnu.

Na každém tréninku se nejprve všichni rozcvičili formou hry, dále následovalo dynamické rozcvičení a poté v hlavní náplní si rodiče i děti vyzkoušeli alespoň jednu atletickou disciplínu: v Černošicích skok daleký, v Dobřichovicích hod míčkem a v Řevnicích běh na 60 metrů.