Alzheimercentrum v Černošicích přijímá klienty

ČERNOŠICE – Nově otevřené Alzheimercentrum přispěje k řešení nepříznivé sociální situace občanů tak, aby mohli ve stáří a v nemoci žít aktivní a důstojný život.

Minulý rok bylo v Černošicích oficiálně otevřeno Alzheimercentrum. Proč právě v Černošicích?

Černošice byly vybrány pro vybudování nového Alzheimercentra pro svou jedinečnou lokalitu, která je snadno dostupná a poskytuje oázu klidu a pohody. Alzheimercentrum je umístěno uprostřed vilové zástavby, s okouzlujícím výhledem na Brdské lesy.

Počet lidí trpících Alzheimerovou chorobou se neustále zvyšuje. Podle aktuálních dat ÚZI touto chorobou trpělo v roce 2019 již 167 tisíc obyvatel. Rizikovým faktorem je především vysoký věk a tím, že naše společnost obecně stárne, přibývá zákonitě i nemocných. Odborníci udávají, že v roce 2050 může být v ČR tento počet až dvojnásobný. Věříme, že nově otevřené Alzheimercentrum přispěje k řešení nepříznivé sociální situace občanů tak, aby mohli ve stáří a v nemoci žít aktivní a důstojný život.

Co všechno vaše centrum nabízí?

Naše centrum je pobytovou sociální službou, která nabízí 24/7 ošetřovatelskou a sociální péči lidem, kteří mají nějakou formu demence. Součástí naší péče jsou aktivizační činnosti, které jsou poskytovány podle stupně závislosti klienta na péči a vycházejí z jeho individuálního plánu s akcentem na zachování anebo zlepšení kvality života. Zbytkové schopnosti, ať duševní nebo fyzické, podporujeme a rozvíjíme prostřednictvím terapeutických přístupů jako je např. skupinové a individuální cvičení, taneční terapie, muzikoterapie, aromaterapie, canisterapie. Na uznání důležitosti vzpomínek a vzpomínání je postavena reminiscenční terapie, která přispívá k pocitu ,,stále jsem to já“ vybavováním pozitivních vzpomínek a zážitků z produktivního života nebo dětství. Nově jsme zahájili terapii zahradničením. Chystáme vytvoření smyslové zahrady a zookoutku. Klientům je k dispozici přímo v centru kadeřnictví či pedikúra.

Vámi praktikovaný koncept péče o klienty prezentujete jako unikátní. V čem je unikátní, jiný, v porovnání s dalšími podobnými zařízeními?

Společnost Alzheimercetrum postavila péči na unikátním konceptu, který je jednotný pro všechna naše zařízení. Našim klientům vytváříme nový domov. Denní program je nastaven pro každého klienta individuálně, podle jeho potřeb, přání i zvyků. Odborný personál, který je v denním kontaktu s klienty, používá prvky bazální stimulace a iniciační dotek, jež jsou součástí moderních terapeutických přístupů o osoby s demencí. Nabízíme různé typy terapií. Pro klienty organizujeme kulturní akce či mezigenerační setkávání.

Jaká je kapacita černošického Alzheimercentra, máte ještě volná místa?

Centrum má k dispozici celkem 126 lůžek a volná místa zatím jsou. Příjem nových klientů je však řízený proces, zejména s ohledem na adaptační období, které je pro každého nového klienta velmi důležité. Proto přijímáme v průměru 2 nové klienty týdně. Vzhledem k tomu, že čekací doba v zařízeních sociální péče je několik měsíců, doporučuji všem, kteří využití této služby zvažují, aby včas podali žádost. Žádost lze podat vyplněním formuláře na www.alzheimercentrum.cz. Pro zájemce jsem k dispozici na e-mailu reditelka.cernosice@alzheimercentrum.cz nebo mobilu 778 428 282.

Vy osobně jste se k Berounce dostala z poměrně velké dálky. Odkud konkrétně, kdy a za jakých okolností?

Do tohoto nádherného koutu naší země jsem přijela ze severní Moravy, kde jsem se narodila, doposud žila a pracovala. Posledních 20 let jsem byla zaměstnaná v Městské nemocnici Ostrava jako vrchní sestra, později jako vedoucí pobytové sociální služby Dům sociálních služeb v Ostravě-Radvanicích.

V minulém roce jsem začala hledat výzvu, která by mne posunula dál a zároveň odpovídala mému profesnímu zaměření. To, co jsem hledala jsem našla ve společnosti Alzheimercentrum.

Řízení nově vzniklého Alzheimercentra Černošice z.ú. pro mne znamená nový prostor jak pro profesní, tak také pro osobní rozvoj. Kromě zajímavé práce se zde setkávám s velmi zajímavými lidmi a přátelským přijetím. Věřím, že místo, kde nyní pracuji a žiji, se pro mne stane novým domovem.

Rozhovor s ředitelkou Alzheimercentra v Černošicích, Mgr. Jarmilou Siverovou, Ph.D.